Aanmelding & Intake

Aanmelding & Intake

U kunt zich na overleg met uw huisarts aanmelden via het aanmeldformulier. Binnen 5 werkdagen nemen wij telefonisch contact met u op als uw verwijsbrief binnen is. Daarbij wordt rekening gehouden met de eventuele voorkeur die u bij de aanmelding aangeeft. Wij bellen u voor een telefonische screening. U vertelt kort wat uw probleem is en welke hulp u wilt. Het gaat ons om de inschatting of wij u kunnen helpen, welke hulp u nodig heeft (basis of gespecialiseerde ggz) en welke soort behandeling en behandelaar bij u past. U kunt uw voorkeur aangeven voor behandelaar en/of soort behandeling. Meestal kunnen we snel inschatten of wij u kunnen helpen. Als dat zo is, maken we zo spoedig mogelijk een afspraak voor een intake-gesprek. Als de wachtlijst te lang is, adviseren wij u elders hulp te zoeken.

Een intake-gesprek duurt 45-60 minuten, vervolggesprekken duren 45 minuten. Tijdens de intake worden uw klachten en problemen geïnventariseerd. In enkele gevallen zal blijken dat u andere hulp of meer specialistische hulp nodig heeft. We hebben een breed hulpverleningsnetwerk in de regio. Het is belangrijk dat u het gevoel heeft dat het tussen u en uw behandelaar klikt. Mocht u dat gevoel niet hebben, dan kijken we naar andere behandelmogelijkheden binnen onze praktijk of binnen de regio. Tijdens de intake vertellen we wat de meest gangbare behandeling is, gebaseerd op moderne wetenschappelijke ontwikkelingen. Afhankelijk van uw problematiek wordt in overleg met u, bepaald welk type behandeling het best bij u past.