Basis GGZ

Basis GGZ

Uit onderzoek is gebleken dat het veelal lukt om complexe problemen met kortdurende behandeling (=Basis GGZ) aan te pakken. Belangrijk daarbij is dat het klikt met de behandelaar, dat er een overzicht ontstaat van de problemen en het helder wordt welk gedrag van u daarin een rol speelt. Meestal wordt dan duidelijk waar u zou kunnen ingrijpen. We zijn uitvoerig opgeleid in kortdurende behandeling (waaronder behandelmodel van Paul Rijnders en het KOP-model). Tijdens de intake wordt met u over deze mogelijkheid van behandeling gesproken, mogelijk dat toch langerdurende hulp nodig is.