Inclusie SGGZ

Inclusie SGGZ

Exclusie-criteria SGGZ 

 • Ernstige depressie
 • Suicidaliteit
 • Agressieproblematiek
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Ernstige Persoonlijkheidsproblematiek
 • ernstige eetproblematiek/ te lage BMI
 • Ernstige dwangklachten
 • Psychotische klachten (verliezen van contact met de werkelijkheid)
 • Bipolaire stemmingsklachten
 • Wanneer sprake is van een IQ onder de 80
 • complexe psychosociale problematiek (multiproblem)
 • forensiche zorg
 • Autistische stoornissen