Kosten

Kosten

Behandeling wordt volledig vergoed als u door de huisarts wordt verwezen en als sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek komt u vervolgens in aanmerking voor een vergoeding voor ‘basis-ggz’ en/of ‘gespecialiseerde ggz’. Aangezien Psycho Praktijk Dronten contracten heeft afgesloten met alle zorgverzekeraars, worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Er kan echter sprake zijn dat het zorgkostenplafond van uw verzekeraar bereikt is. 

Houdt u rekening met het wettelijk verplichte eigen risico van €385,= (2019) per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen.

Relatie-therapie
Vergoeding voor relatie-therapie is alleen mogelijk als bij één van de partners (of beide) een diagnose gesteld kan worden (b.v. angststoornis, depressie, ADHD, e.d.). Als dit niet zo is, zijn de kosten voor uw rekening (80 euro per 60 minuten, 120 euro per 90 minuten, inclusief BTW). In de telefonische screening zullen we een inschatting maken of relatie-therapie vergoed kan worden.

Afspraak afzeggen
Wanneer u verhinderd bent, wordt u vriendelijk verzocht dit zo tijdig mogelijk en minimaal 24 uur van te voren te laten weten. Afspraken die niet binnen 24 uur van te voren worden afgezegd komen voor rekening van de cliënt. U krijgt een factuur van 50 euro.

Psycho Praktijk Dronten