Kosten

Vergoeding zorgverzekeraar
Behandeling wordt volledig vergoed als u wordt verwezen en als sprake is van een DSM-V-stoornis.  Voor 2023 hebben we met alle verzekeraars contracten afgesloten, met enkele uitzonderingen (zie hieronder). Houdt u rekening met het wettelijk verplichte eigen risico van minimaal €385,= per jaar. De intake valt onder diagnostiek, vervolggesprekken vallen onder behandeling. De tarieven staan hier.

Sommige klachten of problemen worden vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. Uitzonderingen zijn onder andere;  slaapstoornissen, seksuele functiestoornissen, relatietherapie en aanpassingsstoornissen (surmenage/burnout).

Uitzondering
Bij Sonja Fransman kan er (afhankelijk van uw polis) een eigen bijdrage zijn voor VGZ en CZ verzekerden.
Bij Angela Bakker kan er (afhankelijk van uw polis) een eigen bijdrage zijn voor VGZ verzekerden.
Esther Menkveld en Angela Bakker hebben voor CZ een maximum aantal uren per jaar, dit kan betekenen dat er een aanmeldstop voor CZ verzekerden gedurende het jaar komt.

Voor een overzicht per behandelaar, zie hier.

Het kan ook zijn dat u hulp zoekt voor iets wat niet valt onder de Basis GGZ of Specialistische GGZ en daarmee ook niet (meer) in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekering. Mogelijk loopt u tegen drempels aan in uw dagelijks functioneren of in uw werk zonder dat er sprake is van een DSM-V-diagnose. Mogelijk heeft u behoefte een aantal zaken met een onafhankelijk iemand op een rij te zetten. Hiervoor heeft u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts; de kosten betaalt u zelf. U kunt dan telefonisch contact opnemen met de therapeut van uw voorkeur.

Relatie-therapie
Relatietherapie wordt niet vergoed, de kosten zijn voor eigen rekening (80 euro per 60 minuten, 120 euro per 90 minuten, inclusief BTW).

Afspraak afzeggen
Wanneer u verhinderd bent, wordt u vriendelijk verzocht dit zo tijdig mogelijk en minimaal 24 uur van te voren te laten weten. Afspraken die niet binnen 24 uur van te voren worden afgezegd komen voor rekening van de cliënt. U krijgt een factuur van 50 euro.