Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen

In onze praktijk werken we volgens de beroepsethische regels van de beroepsvereniging en de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). In deze codes staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan we moeten voldoen. Deze zijn gebaseerd op principes van onder andere verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Integriteit en eerlijkheid is de basis waarop ik werk. Geheimhouding van het dossier en persoonlijke gegevens zijn ten alle tijde gewaarborgd. De huisarts wordt na intake en na de behandeling schriftelijk geïnformeerd, als u daar toestemming voor geeft.

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar
Als u klachten heeft over uw behandelaar, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken het indienen van een klacht bij de beroepsvereniging LVVP. Op grond van de Wet BIG vallen wij onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Pieter Schoneveld:
BIG-registratienummer: 29032623325 (GZ-psycholoog), 19056899816 (Psychotherapeut)
Lid van Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)
Lid en supervisor van de Vereniging van Cognitieve Gedragstherapie (VGCT), lid van ACBS.
De praktijk is in 2019 gevisiteerd door de LVVP.
Het kwaliteitsstatuut is hier te vinden.

Esther Menkveld:
BIG-registratie: 79054573325 (GZ-psycholoog)

Lid van Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP).

Lid van de Vereniging van Cognitieve Gedragstherapie (VGCT).
De praktijk is in 2020 gevisiteerd door de LVVP.

Het kwaliteitsstatuut is hier te vinden.

Jos Bosch (Per 1 september 2019):
BIG registratie 39919638725 (GZ-psycholoog)
Lid van de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)
Lid van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt)
Het kwaliteitsstatuut is hier te vinden.

Angela Bakker (per 1 januari 2020):
Big registratie: 19921794525 (GZ-psycholoog)
Lid van de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)
Het kwaliteitsstatuut is hier te vinden

Lisabeth Bolks (tot 1-4-2019)
BIG-registratienummer: 29912468925 (GZ-psycholoog)
Lid van Nederlands Instituut voor Psycholoog (NIP)
Lid van Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)
Lid van de Vereniging van Cognitieve Gedragstherapie (VGCT)
Het kwaliteitsstatuut is hier te vinden.

Petra van der Molen
BIG-registratie-nummer: 29008967830
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en van de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).