Over ons

Over ons

Onder één dak zijn wij allen apart als zelfstandige en vrijgevestigde hulpverleners actief. Waar we kunnen en het nodig is, werken we samen.

Pieter Schoneveld
GZ-psycholoog/psychotherapeut (BIG)
Werkt: dinsdag, donderdag, vrijdag

Mijn naam is Pieter Schoneveld (geb. 1969). Na mijn studie klinische en gezondheidspsychologie (1995) ben ik bij verschillende instellingen werkzaam geweest (Riagg, Paaz-afdeling, specialistisch behandelcentrum voor angst-, fobie- en dwangklachten en in huisartspraktijken via Indigo).

In 2002 rondde ik de opleiding tot psychotherapeut af. De afgelopen jaren verdiepte ik mij in ACT (Acceptance & Commitment Therapy), mindfulness en EMDR. In 2010 ben ik een eigen praktijk in Dronten gestart. Daarnaast begeleid ik als supervisor psychologen in verschillende opleidingstrajecten. Verder ben ik docent bij het GITP-PAO.

In de behandeling integreer ik cognitieve gedragstherapie met ACT , mindfulness en EMDR. Het aantrekkelijke van deze combinatie is dat het enerzijds mogelijkheden biedt om klachten en problemen te veranderen, anderzijds te kijken hoe er met de klachten en problemen geworsteld wordt. `Vaak kunnen we de windrichting niet veranderen, wel kunnen we de zeilen bijstellen om het gewenste doel te bereiken´.


Esther Menkveld
GZ-psycholoog (BIG)
Werkt:  Maandag, dinsdag en donderdag.

Mijn naam is Esther Menkveld. Sinds ik de studie klinische psychologie in 1997 heb afgerond werk ik in de geestelijke gezondheidszorg  (o.a. Riagg, Ggz Friesland, Dimence) en heb ik ervaring opgedaan met de behandeling van diverse psychische problematiek. In 2001 heb ik de opleiding tot gezondheidszorg (GZ-) psycholoog afgerond. Vervolgens ben ik geschoold in verschillende behandelmethodieken, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, ACT en interpersoonlijke therapie. Hierdoor kan ik afhankelijk van wat er nodig is in een behandeling verschillende methodieken inzetten of combineren.  De laatste jaren heb ik mij vooral gericht op de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen, lichte persoonlijkheidsproblematiek (vastzittende patronen die leiden tot klachten) en trauma en stress gerelateerde problematiek (enkelvoudig en meervoudige traumatisering).

Sinds 2018 werk ik in mijn eigen praktijk in Dronten waar ik kortdurende behandelingen binnen de basis ggz aanbied. Ik werk vanuit de principes van cognitieve gedragstherapie waarbij wij patronen van denken, voelen en doen onderzoeken. Inzicht in hoe deze patronen zijn ontstaan en werken, en veranderingen in denken of doen kunnen leiden tot minder klachten of een andere manier van omgaan met klachten of problemen. Wanneer de klachten traumagerelateerd zijn kan EMDR ingezet worden, waardoor de emotionele lading van nare gebeurtenissen uit het verleden wordt verminderd en deze ervaringen minder invloed hebben op het heden. Belangrijk is natuurlijk goed contact met je psycholoog, dit is naar mijn idee een voorwaarde om je te kunnen open stellen en te veranderen.

Petra Van der Molen
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (BIG) Systeemtherapeut NVRG.
Werkt: vrijdag

Ik ben Petra van der Molen. Sinds 1983 werk ik in de zorg, waarvan de afgelopen zeventien jaar als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en als relatie/systeemtherapeut. Ik heb onder meer gewerkt bij de Riagg in Harderwijk, in psychiatrische instellingen in Den Dolder en Ermelo. Momenteel werk ik in mijn eigen praktijk en via Indigo bij diverse huisartsen. In de loop der tijd heb ik mij breed ontwikkeld via de opleidingen tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en Systeemtherapeut (Relatie- en Gezinstherapeut) en via diverse cursussen. In mijn werk heb ik ervaring opgedaan met het behandelen van mensen met uiteenlopende achtergronden waarbij omgaan met depressieve klachten, emotie-regulatie en relatie-therapieën mijn kunde is. Ik doe zowel individuele gesprekken als relatietherapie.

Ik vind het belangrijk om samen met de cliënt te begrijpen hoe klachten zijn ontstaan. Vaak blijkt er een “logische verklaring” te zijn voor iemands huidige situatie. Het gaat meestal om vaste patronen van denken, voelen of doen. Samen met de cliënt zoek ik naar andere perspectieven waarmee de cliënt zich kan losmaken van die patronen.

Angela Bakker
GZ-psycholoog (BIG)
Werkt: dinsdag en woensdag

Mijn naam is Angela Bakker. In 2008 heb ik mijn studie psychologie afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor mijn master heb ik gekozen voor de richting klinische psychologie.
Hierna ben ik gaan werken als POH-GGZ binnen de huisartsenpraktijk, als psycholoog in een kliniek voor forensische psychiatrie en als psycholoog in de ambulante gezondheidszorg. Hier heb ik diverse problematiek behandeld. In 2014 ben ik vervolgens afgestudeerd als GZ-psycholoog, waarna ik trainingen heb gevolgd om mij verder te specialiseren in EMDR en schematherapie.

In de behandeling wil ik vooral samen op zoek naar de klachten die iemand ervaart, hoe deze zijn ontstaan en vooral hoe ze in stand blijven. Doel is dan ook om te zoeken naar hoe men op een opbouwende manier kan omgaan met factoren die de klachten veroorzaken danwel in stand houden. Ik richt mij op behandelingen binnen de basis GGZ.


Sonja Fransman

GZ-psycholoog-psychotherapeut (BIG)
Werkt: maandag, woensdag en vrijdag

Mijn naam is Sonja Fransman. Ik ben sinds 2004 werkzaam binnen de GGZ en heb mij na de opleiding Klinische psychologie verder gespecialiseerd als GZ-psycholoog, Cognitief gedragstherapeut en Psychotherapeut. Daarnaast heb ik nog verschillende cursussen gevolgd op het gebied van Schematherapie en EMDR. Ik heb vele jaren binnen een grote GGZ instelling gewerkt met volwassenen met allerlei vormen van problematiek.

De laatste jaren heb ik mij meer gericht op het werken met jongvolwassenen en mij verdiept in de uitdagingen die deze levensfase met zich meebrengt. In mijn werk vind ik het belangrijk om met elkaar te gaan onderzoeken hoe klachten zijn ontstaan en/of in standgehouden worden en met elkaar de behandeling vorm te geven waarin het doel is dat u weer het idee heeft op de goede weg te zijn om uw weg weer zelfstandig te kunnen vervolgen.

________________________________________________________________________