Over ons

Over ons

Onder één dak zijn wij allen apart als zelfstandige en vrijgevestigde hulpverleners actief. Waar we kunnen en het nodig is, werken we samen.

Pieter Schoneveld
GZ-psycholoog/psychotherapeut (BIG)
Werkt: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Mijn naam is Pieter Schoneveld (geb. 1969). Na mijn studie klinische en gezondheidspsychologie (1995) ben ik bij verschillende instellingen werkzaam geweest (Riagg, Paaz-afdeling, specialistisch behandelcentrum voor angst-, fobie- en dwangklachten en in huisartspraktijken via Indigo).

In 2002 rondde ik de opleiding tot psychotherapeut af. De afgelopen jaren verdiepte ik mij in ACT (Acceptance & Commitment Therapy), mindfulness en EMDR. In 2010 ben ik een eigen praktijk in Dronten gestart. Daarnaast begeleid ik als supervisor psychologen in verschillende opleidingstrajecten. Verder ben ik docent bij het GITP-PAO.

In de behandeling integreer ik cognitieve gedragstherapie met ACT , mindfulness en EMDR. Het aantrekkelijke van deze combinatie is dat het enerzijds mogelijkheden biedt om klachten en problemen te veranderen, anderzijds te kijken hoe er met de klachten en problemen geworsteld wordt. `Vaak kunnen we de windrichting niet veranderen, wel kunnen we de zeilen bijstellen om het gewenste doel te bereiken´. Ik ben getrouwd en vader van drie kinderen.

Esther Menkveld
GZ-psycholoog (BIG)
Werkt:  Maandag, dinsdag en donderdag.

Mijn naam is Esther Menkveld. Sinds 1998 heb ik als GZ-psycholoog binnen verschillende instellingen in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt (o.a. RIAGG, Gelderse Roos en GGZ Friesland) en ervaring opgedaan met het behandelen van uiteenlopende psychische klachten. In 2001 heb ik de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorg (GZ-) psycholoog afgerond. Daarna ben ik mij verder blijven ontwikkelen in verschillende behandelmethodieken, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en interpersoonlijke therapie . Ik heb mij de laatste jaren gespecialiseerd in het behandelen van angst en stemmingstoornissen en post traumatische stress stoornis.
Mijn visie op behandeling is dat een goed contact met je psycholoog voorwaarde is voor het kunnen en durven veranderen. Daarbij hoort een persoonlijke en positieve benadering , gefocust op het doel wat voor jou belangrijk is.
De basis van waaruit ik werk zijn de principes van de cognitieve gedragstherapie, het uitgangspunt hierbij is dat klachten vaak samenhangen met patronen van denken, voelen en doen. Wanneer je meer inzicht in deze patronen krijgt , komt er ruimte voor verandering , waardoor klachten verminderen of je er beter mee leert om gaan. Verandering vindt niet alleen plaats door ‘te praten over’, maar vooral ook door te ervaren en te doen in het dagelijks leven. Huiswerk of oefenen met nieuw gedrag zijn daarom vaak onderdeel van de behandeling.
Voor het verwerken van nare (traumatische) gebeurtenissen kan EMDR worden ingezet, om de emotionele lading van deze ervaringen te verminderen en het een plek in je leven te geven.
In Dronten richt ik mij op behandelingen binnen de basis ggz (maximaal 11 gesprekken).

Petra Van der Molen
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (BIG)  Systeemtherapeut NVRG.
Werkt: vrijdag

Ik ben Petra van der Molen. Sinds 1983 werk ik in de zorg, waarvan de afgelopen zeventien jaar als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en als relatie/systeemtherapeut. Ik heb onder meer gewerkt bij de Riagg in Harderwijk, in psychiatrische instellingen in Den Dolder en Ermelo. Momenteel werk ik in mijn eigen praktijk en via Indigo bij diverse huisartsen.In de loop der tijd heb ik mij breed ontwikkeld via de opleidingen tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en Systeemtherapeut (Relatie- en Gezinstherapeut) en via diverse cursussen. In mijn werk heb ik ervaring opgedaan met het behandelen van mensen met uiteenlopende achtergronden waarbij omgaan met depressieve klachten, emotie-regulatie en relatie-therapieën mijn kunde is. Ik doe zowel individuele gesprekken als relatietherapie.

Ik vind het belangrijk om samen met de cliënt te begrijpen hoe klachten zijn ontstaan. Vaak blijkt er een “logische verklaring” te zijn voor iemands huidige situatie. Het gaat meestal om vaste patronen van denken, voelen of doen. Samen met de cliënt zoek ik naar andere perspectieven waarmee de cliënt zich kan losmaken van die patronen.

 

 

lisabeth-bolks-psycholoog-dronten

Lisabeth Bolks
GZ-psycholoog (BIG)
Werkt:  maandag & donderdag

Wegens het volgen van een opleiding tot psychotherapeut zal ik per 1/4/2019 niet meer werkzaam zijn in Dronten.

Mijn naam is Lisabeth Bolks. In 2004 ben ik afgestudeerd als psycholoog (klinische psychologie) en in 2009 heb ik de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond bij een ggz-instelling. Sindsdien werk ik in de eerstelijns en tweedelijns ggz. In Dronten richt ik mij op Basisggz (max 11 gesprekken).  Ik heb ervaring in het behandelen van uiteenlopende klachten zoals werkgerelateerde klachten, depressieve en angstklachten, gevolgen van traumatische ervaringen en begeleiding bij adhd en autisme. Mijn behandelwijze kenmerkt zich door een doelgerichte aanpak, waarbij ik samen met de client toewerk naar inzicht in eigen denken, voelen en doen, en we andere  manieren zoeken van omgaan met klachten. Ik  maak gebruik van verschillende behandelmethoden; zowel cognitieve gedragstherapie, EMDR en technieken uit ACT (acceptatie en commitment therapie).

Op dit moment werk ik als therapeut mee aan een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) naar de werkingsmechanismen van terugvalpreventie bij depressie. Er worden hiervoor nog deelnemers gezocht! Voor meer informatie kun je klikken op: Depressiestudie

Psycho Praktijk Dronten