Relatietherapie

Relatietherapie

Vrijwel iedereen heeft contacten met anderen. In dat contact kunnen problemen ontstaan die op hun beurt tot klachten kunnen leiden. In de systeemtherapie (relatietherapie of gezinstherapie) staat echter niet de klacht centraal maar de manier waarop iemand functioneert in relatie tot anderen. Die ‘ander’ kan een partner zijn, een kind, de ouders, iemand op het werk of school.

De klacht kan een uiting zijn dat het systeem – u en de ander – is vastgelopen. De posities die men onderling inneemt, de overtuigingen en regels die men heeft en de patronen waarin men handelt, kunnen een belemmering zijn geworden in de omgang met elkaar. In de behandeling probeert de therapeut samen met u zicht te krijgen op mogelijke belemmerende posities, overtuigingen, regels en patronen. Daarbij staat uw verhaal en de betekenis die u geeft aan uw situatie centraal. Als er eenmaal zicht is op die betekenis dan is het vaak mogelijk om vanuit een ander perspectief naar uw situatie te kijken. Dat andere perspectief geeft u de gelegenheid om los te komen uit de vaste posities, overtuigingen, regels en patronen.

Relatietherapie en gezinstherapie wordt gegeven door Petra van der Molen. Zij is geregistreerd systeem- en relatietherapeut.

Vergoeding voor behandeling is mogelijk als er sprake is van behandeling in het kader van een verwijzing door de huisarts. De vergoeding voor deze behandeling is door de overheid per 01-01-2013 gewijzigd.