Sociale vaardigheden

Praatje maken

 • Ga na of je hier een praatje kan maken
 • Kijk de ander aan
 • Groet de ander
 • Zeg iets over wat jullie beiden, zien, horen of voelen
 • Let op de reactie van de ander
 • Ga daarop door, stel een vraag of rond het gesprek af

 

Luisteren

 • Kijk de ander aan
 • Toon interesse, met en zonder woorden
 • Knik en hum, je lichaamshouding gericht op de ander
 • Vraag naar de dingen die je niet begrijpt
 • Herhaal kort wat er gezegd wordt
 • Geef je mening of gevoel
 • Let op de reactie van de ander

 

Iets bepraten

 • Kies een goed moment
 • Vertel de ander dat je wilt praten en waarover
 • Praat rustige toon, kijk de ander vriendelijk aan
 • “Ik wil het graag hebben over…
 • Vertel in een ‘ik-boodschap’
 • Kort, bondig en zakelijk
 • Wat er is
 • “Tijdens de vergadering zei je dat en dat
 • “Ik heb er over nagedacht en ik denk dat dit geen goed idee is
 • “omdat ik denk dat…… (kort en zakelijk)
 • Vraag wat de ander daar van vindt
 • Luister goed naar de ander (Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn!)
 • “Oke, jij vindt   …. dit, en ik vind ….. dat. We verschillen van mening.
 • Rond het gesprek af met een conclusie

 

Reageren op kwaadheid

 • Luister aandachtig naar de ander
 • Laat merken dat je ziet dat de ander kwaad is
 • Vraag naar wat je niet begrijpt
 • Laat merken dat je begrijpt waarom de ander kwaad is
 • Als je denkt dat het nu het goede moment is geef je je mening of gevoel

 

Uiten van kwaadheid

 • Let op je lichaam (o.a. je houdin
 • Ga na of je iets dwars zit
 • Ga na door wie of wat dat komt
 • Kies een goed moment om het te uiten
 • Laat horen dat je kwaad bent en waarom. Wees concreet en beperk het tot deze concrete situatie
 • Luister naar de reactie van de ander

(Belangrijk is niet dat je je gelijk krijgt, belangrijk is dat je de ander meedeelt dat je kwaad bent)

 

Omgaan met kritiek