Tarief BGGZ

Tarief BGGZ

 

Basis GGZ 2020/2019
Product Tijd Prijs
Kort 90-294 minuten 503,4/507,62
Middel 295-495 minuten 853,3/864,92
Intensief 496-750 minuten 1383,65/1356,25
Transitie 1-120 minuten 219,53/207,19
Overig Product (OVP) 60 minuten 110,27/105,25

Binnen bovengenoemde producten (kort, middel en intensief) vinden de volgende behandelcomponenten plaats:
1) intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier.
2) uitvoering van het met de patiënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen.
3) inhoudelijk email- dan wel telefonisch contact.
4) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (altijd na schriftelijke toestemming patiënt).
5) eventueel telefonisch overleg met een verwijzer (altijd na schriftelijke toestemming patiënt).

Behandelcomponent Directe tijd Indirecte tijd
Intake (intake, verslag, behandelplan, brief huisarts) 45-60 min 30-60 min
Consult kort 30 min 15 min
Consult normaal 45 min 15 min
Consult lang 60 min 15 min
Dubbel consult 90 min 15 min
Relatie-therapie 90 min 15 min
Email consult 15 min 0 min
Telefonisch consult 15 min 10 min

 

Het Transitieproduct
Het transitieproduct geldt alleen voor patiënten waarvan de behandeling is gestart in 2013 en die in een afrondende fase van de behandeling zitten en voor patiënten bij wie sprake is van een onterechte verwijzing (er blijkt bij intake geen sprake van een zgn. DSM-V classificatie).

Overig product (OVP): particuliere consulten
Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Te denken valt aan EMDR bij andere problematiek dan posttraumatische stress stoornis, behandeling van relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten, zelfbeeldproblematiek of persoonlijkheidstrekken (zie uw polisvoorwaarden of www.cvz.nl voor de lijst met problemen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen). Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd. U ontvangt voor OVP-consulten een factuur, u kunt deze NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.