Tarief SGGZ

Tarieven voor gespecialiseerde GGZ bestaan uit een tarief voor een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgesteld. Meer informatie vindt u via de website: www.dbconderhoud.nl . In 2014 gelden de volgende maximum tarieven: www.nza.nl .

In onze praktijk hanteren we de volgende contacttijden:

Behandelcomponent Directe tijd Indirecte tijd
Intake (intake, verslag, behandelplan, brief huisarts) 45-60 min 30-60 min
Consult kort 30 min 15 min
Consult normaal 45 min 15 min
Consult lang 60 min 15 min
Dubbel consult 90 min 15 min
Relatie-therapie 90 min 15 min
Email consult 15 min 0 min
Telefonisch consult 15 min 10 min

Binnen bovengenoemde contacten vinden de volgende behandelcomponenten plaats:
1) intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier.
2) uitvoering van het met de patiënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen.
3) inhoudelijk email- dan wel telefonisch contact.
4) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (altijd na schriftelijke toestemming patiënt).
5) eventueel telefonisch overleg met een verwijzer.