Tarief SGGZ

Tarief SGGZ

Tarieven voor gespecialiseerde GGZ bestaan uit een tarief voor een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgesteld. Meer informatie vindt u de website van het NZA . In 2019 gelden de volgende maximum tarieven.

In onze praktijk hanteren we de volgende contacttijden:

Behandelcomponent Directe tijd Indirecte tijd
Intake (intake, verslag, behandelplan, brief huisarts) 45-60 min 30-60 min
Consult kort 30 min 15 min
Consult normaal 45 min 15 min
Consult lang 60 min 15 min
Dubbel consult 90 min 15 min
Relatie-therapie 90 min 15 min
Email consult 15 min 0 min
Telefonisch consult 15 min 10 min

Binnen bovengenoemde contacten vinden de volgende behandelcomponenten plaats:
1) intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier.
2) uitvoering van het met de patiënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen.
3) inhoudelijk email- dan wel telefonisch contact.
4) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (altijd na schriftelijke toestemming patiënt).
5) eventueel telefonisch overleg met een verwijzer.