Tarieven 2022

Tarieven 2022

Tarieven 2022 conform het zorgprestatie model

Tarieven GZ-psycholoog = Basis GGZ
Diagnostiek 45 minuten 142,31
Diagnostiek 60 minuten 163,37
Diagnostiek 90 minuten 244,07
Behandeling 45 minuten 120,99
Behandeling 60 minuten 143,71
Behandeling 90 minuten 216,11
Tarieven Psychotherapeut = SGGZ
Diagnostiek 45 minuten 162,76
Diagnostiek 60 minuten 187,62
Diagnostiek 90 minuten 280,84
Behandeling 45 minuten 139,38
Behandeling 60 minuten 166,13
Behandeling 90 minuten 250,18

NZa-tarieven GZ – psycholoog en psychotherapeut in kwaliteitsstatuut sectie II (zie link alhier)

Voor niet-verzekerde zorg wordt een een uurtarief van € 102,50 gerekend (het zgn OZP-tarief).
Het OZP-tarief staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Te denken valt aan EMDR bij andere problematiek dan posttraumatische stress stoornis, behandeling van relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten, zelfbeeldproblematiek of persoonlijkheidstrekken (zie uw polisvoorwaarden of www.cvz.nl voor de lijst met problemen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen). Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OZP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd. U ontvangt voor consulten een factuur, u kunt deze NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.