Tarieven

Tarieven

Door de overheid is per 1 januari 2014 bepaalt dat er “geen prijs per gesprek” meer is. Directe en indirecte tijd die aan uw behandeling besteedt wordt, wordt geregistreerd en leidt tot inschaling in één ‘procuctgroep’. Aan die betreffende productgroep hangt een tarief. Aan het eind van de behandeling wordt er gedeclareerd aan uw verzekeraar.

Onder directe tijd worden de gesprekken zelf verstaan, maar ook emailcontact en telefonisch contact. Indirecte tijd bestaat uit tijd die aan uw behandeling besteedt wordt: o.a. gespreksvoorbereiding, verslaglegging (dossier), brief aan de verwijzer bij intake en uitschrijving, rapportage, administratieve verplichtingen jegens verzekeraars, overleg met een arts of collega’s indien nodig.

Voor niet-verzekerde zorg wordt een een uurtarief van € 95,- gerekend (het zgn OZP-tarief).

Wanneer u verhinderd bent, wordt u vriendelijk verzocht dit zo tijdig mogelijk en minimaal 24 uur van te voren te laten weten. Dat betekent dat deze geannuleerde sessies voor rekening komen voor de cliënt. U krijgt een factuur van 50 euro.

Er bestaan 2 soorten financiering vanuit de zorgverzeringswet:
1) Basis GGZ
2) Gespecialiseerde GGZ