Terugval preventie plan


Vallen hoort bij het leven

De uitdaging is…..

To get back up again

 

 

Iedereen heeft wel eens tijden dat het niet zo lekker gaat. Tegenslagen in het gezin, problemen op  het werk op moeilijke tijden in je relatie. Ze kunnen flink wat stress en spanning geven.  Je zou jezelf af kunnen vragen of dit de gewone stress van het dagelijks leven is, of het begin van een terugval. Daarom is het goed stil te staan wat voor jou de eerste signalen zijn van terugval en welke actie je kunt ondernemen. Het terugvalinterventieplan is een hulpmiddel wat je kunt gebruiken op het moment dat het wat minder met je gaat, en je bang bent verder terug te vallen. Het terugvalinterventieplan wordt wel eens vergeleken met een plan om brand te voorkomen. Brand voorkomen doe je door de signalen serieus te nemen, om vervolgens gepaste actie te ondernemen.

1) Beschrijf situaties waarvan je denkt dat deze weer psychische klachten weer oproepen

2) Beschrijf terugvalsignalen: signalen waaraan je merkt dat je terugval krijgt.
Deze vallen in 3 categorieën uitéén:
a) lichamelijke signalen (b.v. gespannen zijn, vermoeidheid, prikkelbaar)
b) gedrag (b.v. terugtrekken uit sociale contacten, meer alcohol, minder sporten, vermijden)
c) gevoelens en gedachten (b.v. meer piekeren, meer somberheid, meer angst, meer gedachten aan de dood)

3) Helpende acties (bepaalde oefeningen weer oppakken doen, hulp inschakelen (partner, vriend/vriendin), meer bewegen/sporten.

Klik Klik hier om gebruik te maken van een invul-formulier

Als je voorgaande gedaan hebt, kan het helpen om met je partner of goede vriend/vriendin te bespreken. Hij/zij heeft waarschijnlijk nog aanvullingen en kan je wellicht helpen te signaleren dat het wat minder met je gaat.

Bovenstaande is deels overgenomen uit onderstaande video waarin het terugvalinterventie-plan goed wordt uitgelegd. In deze video gaat het over een angststoornis maar dit is net zo goed van toepassing op andere problematiek.

 

schrijf uit welke signalen (denk aan verstoorde slaap, prikkelbaarheid,  neiging tot isoleren, vermijden,
passiviteit, etc.) voorafgaan aan jouw psychische klachten dat het niet goed met je gaat/ je in je valkuil zit.

Wat zijn signalen die duiden op terugval? Denk aan verstoorde gedachten, negatieve gevoelens of bepaalde handelingen of gedrag. Bijvoorbeeld stressgerelateerde klachten, toename van angsten, somberheid, prikkelbaar, chagrijnig, slechter slapen, juist toename van slapen, nachtmerries, sociale contacten vermijden, meer eten/snoepen, meer alcohol/roken, zwart-wit denken,

 

– Inzichten: heb jij belangrijke inzichten opgedaan over jezelf of over anderen, vergeet
deze dan niet te beschrijven in je brief. Het zou zonde zijn als die waardevolle
inzichten met de tijd langzaam vervagen.
– Contactpersonen: tijdens de therapie leer je wie je waarvoor kunt contacten. Help
jezelf in de brief door een opsomming te maken van contactpersonen die je kunt
schrijven, bellen, mailen of appen als je in de penarie zit. Denk bijvoorbeeld aan
belangrijke familieleden, vrienden of je therapeut. Zet achter de namen van de
personen de contactinformatie.
– Afsluiter: als je er één weet, beëindig je brief dan met een hoopgevende slotzin, of
een quote die je moed geeft of inspirerend vindt. Benadruk dat jij jouw klachten
eerder hebt gereduceerd en dat jij in staat bent om jouw klachten weer doelgericht
aan te pakken.