Uitzondering contracten 2022

Uitzondering contracten 2022

Uitzonderingen contracten
Angela Bakker en Sonja Fransman hebben voor 2022 geen contract af kunnen sluiten met VGZ (VGZ, IZZ, IZA, etc). Dat heeft als gevolg dat zij aan het eind van de behandeling de factuur rechtstreeks aan u geeft. U dient deze factuur vervolgens in bij uw verzekeraar. Het bedrag dat uw verzekeraar vergoed  (dit  bedrag verschilt per polis) zullen zij u factureren.  Heeft u vragen dan kunt u deze uiteraard aan Angela Bakker of Sonja Fransman stellen.

Esther Menkveld en Pieter Schoneveld hebben wel contracten met VGZ.