Verwijzen

Wij maken bij verwijzingen bij voorkeur gebruik van zorgdomein

De verwijsbrief dient te vermelden dat:
– het gaat om een (vermoeden van een) psychische stoornis, zoals vermeld in de DSM-V
– dat de huisarts verwijst naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz.
– datum verwijzing, naam en functie van de verwijzer, AGB-code van de verwijzer, stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer , gegevens van de patiënt (naw-gegevens en geboorte-datum).

Een huisarts kan patiënten doorverwijzen generalistische basis (basis ggz) en de gespecialiseerde GGZ (SGGZ).
Klik hier voor de in- exclusiecriteria voor de BGGZ
Klik hier voor de in- exclusiecriteria voor de SGGZ

Voor inhoudelijk overleg over verwijzingen BGGZ kunt u contact opnemen met Esther Menkveld (06-33440901)  in periode 2-23 augustus 2021 met Angela Bakker (06-223355748) voor verwijzingen SGGZ met Pieter Schoneveld (06-41516543)

Zijn de problemen complexer en langdurend of -bij kinderen en jeugdigen- verweven met de gezinsdynamiek, en zijn de beperkingen in het dagelijkse functioneren van de patiënt groter, dan kan de huisarts verwijzen naar een vrijgevestigde professional in de gespecialiseerde ggz (psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of psychiater), waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.

Ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of automutilatie zijn contra-indicaties voor de vrijgevestigde psycholoog. De huisarts kan de patiënt dan doorverwijzen voor een psychiatrische behandeling in de gespecialiseerde ggz binnen een instellingsverband.

Een deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog verwijzen, wordt vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. Voorwaarde voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een DSM-V diagnose, echter er zijn uitzonderingen zoals slaapstoornissen, seksuele functiestoornissen, relatietherapie en aanpassingsstoornissen (surmenage). Wij kunnen mensen met deze klachten of problemen goed helpen (dat is ons vak), maar de kosten hiervan komen dan voor hun eigen rekening (onverzekerde zorg). Het is de verwachting dat mensen met klachten, maar zonder een stoornis of met één van de uitgesloten stoornissen, veel vaker voor de huisarts en de POH-ggz zullen kiezen.

Verwijzing arts
Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Alleen huisartsen, bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen verwijzen. Sommige verzekeraars staan ook verwijzingen door medisch specialisten toe. U hoeft de (vermoede) diagnose niet zelf vast te stellen, slechts te benoemen welke DSM-V diagnose u vermoedt.