Contracten met zorgverzekeraars

Contracten met zorgverzekeraars

Wij zijn allen zelfstandige en vrijgevestigde behandelaren die onder de koepel Psycho Praktijk Dronten werkzaam zijn. Voor 2020 hebben we met alle verzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat wij de factuur rechtstreeks bij de verzekeraar indienen. Houdt u rekening met het wettelijk verplichte eigen risico van €385,= (2020) per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen.

Behalve VGZ!
Angela Bakker en Jos Bosch hebben voor met (VGZ, IZZ, IZA, etc) voor 2020 geen contract af kunnen sluiten met VGZ. Dat heeft als gevolg dat zij aan het eind van de behandeling de factuur rechtstreeks aan u geven. U dient deze factuur vervolgens in bij uw verzekeraar. Het bedrag dat uw verzekeraar vergoedt  (dit  bedrag verschilt per polis) zullen Angela Bakker en Jos Bosch aan u factureren.  Heeft u vragen dan kunt u deze uiteraard aan Angela Bakker of Jos Bosch stellen.

Pieter Schoneveld heeft met de volgende verzekeraars voor 2019 contracten afgesloten, klik hier.

Esther Menkveld heeft met de volgende verzekeraars voor 2019 contracten afgesloten, klik hier.