Contracten met zorgverzekeraars

Wij zijn allen zelfstandige en vrijgevestigde behandelaren die onder de koepel Psycho Praktijk Dronten werkzaam zijn. Voor 2022 hebben we met alle verzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat wij de factuur rechtstreeks bij de verzekeraar indienen. Houdt u rekening met het wettelijk verplichte eigen risico van €385,= (2022) per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen. Eventueel is er een zorgkostenplafond, check dat hier

Uitzonderingen VGZ en CZ!
Angela Bakker en Sonja Bakker hebben voor 2022 geen contract af kunnen sluiten met VGZ (VGZ, IZZ, IZA, etc) dit heeft als gevolg dat zij aan het eind van de behandeling de factuur rechtstreeks aan u geven. U dient deze factuur vervolgens in bij uw verzekeraar. Het bedrag dat uw verzekeraar vergoedt  (dit  bedrag verschilt per polis) zal Angela Bakker aan u factureren.  Heeft u vragen dan kunt u deze uiteraard aan Angela Bakker en Sonja Fransman stellen.