Wachttijd

Wachttijd

De verwachte wachttijd per 10-9-2019:
* Jos Bosch (basis ggz) is momenteel 12 weken.
* Esther Menkveld (basis ggz) is momenteel ca. 14-16 weken.
* Pieter Schoneveld (basis- en gespecialiseerde ggz) is momenteel ca. 16 weken.

Als u bij de CZ-groep verzekerd bent (CZ, Ohra, Deltaloyd), zijn er voor 2019 geen mogelijkheden meer bij Pieter Schoneveld (per 3 april 2019).  Het budget is voor 2019 inmiddels overschreden. Er zijn wel mogelijkheden bij Esther Menkveld binnen de bggz.

Per 10-9-2019 bleek de wachtlijst:
– Jos Bosch 6 weken te zijn
– Esther Menkveld 10 weken te zijn
– Voor Pieter Schoneveld 12 weken te zijn.

* Na intake is er geen wachttijd.

* Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van verzekeraar, diagnose of urgentie.

*Relatietherapie kan onder de verzekerde zorg vallen.  Als deze niet onder de verzekerde zorg valt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Petra van der Molen.

*Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Datum van dit bericht: 4-10-2019.

Psycho Praktijk Dronten