Wachtlijst

Per 20 juni bleek de wachtlijst:
– Voor Lisabeth Bolks 8-10 weken te zijn
– Voor Pieter Schoneveld 10-12 weken te zijn

De verwachte wachttijd per 12 juli:
* De wachtlijst bij Lisabeth Bolks (basis ggz) is momenteel ca. 10-14 weken.
* De wachtlijst bij Pieter Schoneveld (basis- en gespecialiseerde ggz) is momenteel ca. 16-20 weken.
* Per 1 september zal Esther Menkveld starten, voor één dag in de week (donderdag).

* Als u bij de CZ-groep verzekerd bent (CZ, Ohra, Deltaloyd), zijn er geen mogelijkheden meer bij Pieter Schoneveld (per 9 april 2018).  Het budget is voor 2018 inmiddels overschreden.

* Na intake is er geen wachttijd.

* Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van verzekeraar, diagnose of urgentie.

*Relatietherapie kan onder de verzekerde zorg vallen.  Als deze niet onder de verzekerde zorg valt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Petra van der Molen.

*Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Datum van dit bericht: 12-7-2018.