Werkwijze

Nadat uw huisarts (of andere verwijzer) een verwijzing via zorgdomein heeft verstuurd kunt u contact opnemen voor een telefonische screening.
– Maandag: 13-15-13.45 uur; Esther Menkveld, verwijzing basis ggz
– Dinsdag: 13.15-13.45 uur: Angela Bakker, verwijzing basis ggz
– Woensdag: 13-15-13.45 uur Sonja Fransman, verwijzing basis en sggz
– Vrijdag: 13.15-13.45 uur, Pieter Schoneveld, verwijzing basis en sggz

(Ivm Pasen en meivakantie geen aanmeldspreekuur op
maandag 18 en 25 april en 2 mei en dinsdag 3 mei)

Via: 06- 23 92 66 74

Tijdens de telefonische screening wordt u gevraagd kort te vertellen wat uw probleem is en welke hulp u wilt. Het gaat ons om de inschatting of wij u kunnen helpen, welke hulp u nodig heeft (basis of gespecialiseerde ggz) en welke soort behandeling en behandelaar bij u past. Meestal kunnen we snel inschatten of wij u kunnen helpen. Als dat zo is, plaatsen wij u op de wachtlijst. Als de wachtlijst te lang is, adviseren wij u elders hulp te zoeken of wachtlijstbemiddeling via u zorgverzekeraar in te schakelen. Als u voorkeur heeft voor een psycholoog of soort behandeling kunt u contact opnemen met de betreffende psycholoog. U kunt het ook aangeven met degene die u spreekt.

Een intake-gesprek duurt 60 minuten, vervolggesprekken duren 45 minuten. Tijdens de intake worden uw klachten en problemen geïnventariseerd. In enkele gevallen zal blijken dat u andere hulp of meer specialistische hulp nodig heeft. We zullen dan met u kijken of wij u kunnen doorverwijzen. Wij hebben een breed hulpverleningsnetwerk in de regio. Het is belangrijk dat u het gevoel heeft dat het tussen u en uw behandelaar klikt. Mocht u dat gevoel niet hebben, dan kijken we naar andere behandelmogelijkheden binnen onze praktijk of binnen de regio. Tijdens de intake vertellen we wat de meest gangbare behandeling is, gebaseerd op moderne wetenschappelijke ontwikkelingen. Afhankelijk van uw problematiek wordt in overleg met u, bepaald welk type behandeling het best bij u past.

Bij VGZ en CZ kan er sprake zijn van een zorgkostenplafond klik hier