Ziekte winst

Ziektewinst \-model van Appelo

 Primaire ziektewinst:
-de klacht is ‘beter’ dan het alternatief
v.b. depressie bij iemand die niet kwaad durft te zijn.
Vragen: stel dat het probleem verdwijnt? Welk nieuw probleem komt er dan voor in de plaats? En wat is vervelender, de huidige of de dan ontstane situatie?
( voorbeeld : ziek zijn=niet mee met teamuitje)

Secundaire ziektewinst:
-financieel, relationeel, sociaal, maatschappelijk
Vragen: welke praktische, financiele, materiele en ondersteunende gevolgen heeft uw probleem? Bent u bereid die op te geven?
(voorbeeld :beter worden=extra aandacht kwijt raken) 

Tertiaire ziektewinst:
-de positieve gevolgen van de klacht van de een voor de ander
v.b. ziek thuis zijn maar wel je oude moeder helpen.
Vragen: Zijn er andere mensen (familie/collega’s) die op een of andere manier voordeel hebben bij de situatie waarin u nu zit?
(voorbeeld : ziek zijn=voor opa kunnen zorgen)

Verwachtingenmatrix

-kun je laten invullen door verschillende betrokkenen (bv bij gezinstherapie, alle gezinsleden opnemen in de matrix en elk de ‘eigen’ kolom laten invullen.) 

Verwijzer Client
Verwijzer Wat moet u veranderen om de client ‘beter’ te krijgen Wat moet de verwijzer veranderen om u ‘beter’ te krijgen
Client Wat moet de client veranderen om zichzelf ‘beter’ te krijgen Wat moet u veranderen om uzelf ‘beter’ te krijgen

 

Het probleem Mogelijke oplossing Client

Echtgenoot

Verwijzer

Behandelaar

Heeft idee 1 op het probleem op te lossen

Heeft idee 2 op het probleem op te lossen

Heeft idee 3 (interventie) om het probleem op te lossen

Client Vindt dat echtgenoot moet ophouden met idee 1 aan te dragen

Vindt dat de huisarts door moet verhuizen naar …

Vindt dat de behandelaar het probleem op moet lossen

Wat moet u veranderen om uzelf ‘beter’ te krijgen